Türkiye’den Fransa’ya Seyahatlerde Tedbirler Artırıldı

05 Eylül 2021

Covid-19 salgınının oldukça aktif bir şekilde sirkülasyonu ve bazı varyantlarının yayılması sebebiyle Fransa‘nın yaptığı güncelleme ile  28 Ağustos 2021 Cumartesi günü saat 23.59’dan itibaren Türkiye’den Fransa’ya seyahatlerde tedbirler artırıldı.

 • Bu tarihten itibaren Türkiye yeniden kırmızı bölge olarak sınıflandırılan ülkeler arasında yer alıyor.
 • Bu sınıflandırmadan kaynaklanan yeni tedbirlerden, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile aşılanmış kişiler muaftır.
 • Direkt uçuşla veya üçüncü bir ülkede 14 günden daha kısa bir süre geçirdikten sonra transit olarak Fransa’ya gitmek isteyen ve Fransa topraklarına girme hakkı bulunan aşılanmamış kişiler, mücbir bir sebep sunmak durumundadırlar (İçişleri Bakanlığı’nın uluslararası seyahat belgesinde yer alan mücbir bir sebep veya yabancılar için geçiş belgesi aracılığıyla).

Türkiye’den Fransa’ya Seyahat Ederken Girişte Aranan Şartlar

AŞI BELGESİ İLE:

Türkiye’den Fransa’ya seyahat etmek isteyen ve COVID-19 aşısı tamamlanmış kişilerin, ülkeye girişi sırasında ilgili kurumlar tarafından 72 saat önce yapıldığını gösteren negatif PCR test sonucunu ibraz etmeleri zorunludur. Fransa’da kabul edilen aşılan şu an için Fransa Halk Sağlığı Bakanlığı veya Dünya Sağlık Örgütü’nün acil kullanım onayını alanlar olacaktır. Şu anda ilgili aşıları üreten firmalar Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac ve Sinopharm’dır.

Fransızca, Almanca, İngilizce veya İspanyolca düzenlenecek Aşı Belgesinde Olması Gereken Bilgiler:

 • Aşı belgesi hamilinin Adı ve Soyadı
 • Aşı tarihi, alınan son doz tarihi belirtilecektir
 • Uygulanan aşı türü
 • Uygulanan doz sayısı / gerekli tüm dozlar
 • Belgeyi düzenleyen ülke
 • Aşı belgesini düzenleyen kurum bilgileri

Belgeler Fransızca, Almanca, İngilizce veya İspanyolca düzenlenmelidir. Belgenin bu dillerde düzenlenememesi halinde, belge resmi bir kurum tarafından yapılmış Fransızca’ya çevirisi ile birlikte sunulmalıdır.

AŞI BELGESİ OLMAKSIZIN:

Direkt uçuşla veya üçüncü bir ülkede 14 günden daha kısa bir süre geçirdikten sonra transit olarak Fransa’ya gitmek isteyen ve Fransa topraklarına girme hakkı bulunan aşılanmamış kişiler mücbir bir sebep sunmak durumundadır. (İçişleri Bakanlığı’nın uluslararası seyahat belgesinde yer alan mücbir bir sebep veya yabancılar için geçiş belgesi aracılığıyla)

Bu kişiler ayrıca;

 • Uçağa binmeden önce havayolu şirketine ve sınır kontrol yetkililerine, 48 saatten daha kısa bir süre önce yapılmış negatif sonuçlu bir PCR testi veya antijen testi ibraz etmek durumundadırlar (12 yaşından küçük çocuklar bu yükümlülükten muaftır);
 • Fransa’ya vardıktan sonra antijen testi yaptırmak durumundadırlar ;
 • Fransa’ya vardıklarında, masrafları tamamen kendileri tarafından karşılanmak üzere, valilik kararnamesi ile ilan edilecek 10 günlük bir karantinaya tabi olacaklardır. Söz konusu tedbire riayet edilip edilmediği emniyet ve jandarma görevlileri tarafından kontrol edilecektir. İhlali, en az 1000 € para cezası ile sonuçlanacaktır;
 • Kişiler kendilerini, idare tarafından sağlanan bir konaklama yerinin dışında bir yerde tecrit etmeleri durumunda (karantinaya tabi tutulan kişilere yardımcı olmak amacıyla mahalli tecrit destek hücreleri oluşturulmuştur) veya uluslararası bir bölgeden transit geçişte bulunmamaları durumunda, ihtiyaç duyulduğunda kontrol memurlarının karantina veya tecrit önleminin yerine getirilip getirilmediğini doğrulamalarını sağlayacak, konaklama yerine erişim şartlarını açıklayan uygun bir konaklama yeri (otel veya benzeri) veya ev adresini belirten bir belge sunmak durumundadırlar;
 • Kişiler ayrıca ;
  • Koronavirüs enfeksiyonuna dair herhangi bir semptom taşımadıklarını;
  • Seyahatlerinden önceki 14 günlük süre zarfında Kovid-19 virüsü taşıdığı teyit edilmiş bir vaka ile temaslı olduklarına dair bilgilerinin olmadığını;
  • Ve sadece on bir yaşından büyük yolcular için geçerli olmak üzere, ulusal topraklara vardıklarında olası SARS-CoV-2 tespiti için bir teste veya virolojik tarama amacıyla biyolojik bir teste tabi tutulmalarını kabul ettiklerini yeminli bir beyanda (bu sayfadan indirilmesi mümkün) belirtmek durumundadırlar.

 

COVID-19 tedbirleri kapsamında ülkelerin giriş kuralları, ülkelerin resmi mercileri tarafından günlük veya anlık olarak değiştirilebilmektedir.

Seyahat etmek istediğiniz destinasyona ilişkin bilgi ve sorularınız için: travel@julesverne.com.tr

Vize ile ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için: vize.bolumu@julesverne.com.tr

JULES VERNE GEZİLER

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  Mesajınız kapsamında bizlere iletmiş olduğunuz veriler arasında; ırk, etnik köken, siyasi
  düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika
  üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  biyometrik ve genetik verilerin bulunmadığından emin olmanızı rica ederiz.
  *Doldurulması zorunlu alanlar
  Bilgi güvenliğiniz bizim için önemli, o yüzden %100 gizlilik sunuyoruz.

  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

  Onay vermiş olmanız halinde kişisel verileriniz ABH Turizm Temsilcilik ve Ticaret A.Ş.- (JULES VERNE BUSINESS MICE TRAVEL) tarafından;

  Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.