Yunanistan Seyahat Prosedürleri Güncellendi

13 Ağustos 2021

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Yunanistan makamlarınca uygulamaya konulan seyahat kısıtlamaları 13 Ağustos 2021 tarihinde güncellenerek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamaları büyük ölçüde kaldırılmıştır.  05 Ağustos 2021 tarihi itibarı ile sadece havayolu ve karayolu ile Yunanistan seyahatlerine izin veriliyorken 13 Ağustos 2021‘de yapılan açıklama ile Türkiye limanlarından çıkacak özel gezi teknelerinin belirli şartlar dahilinde Yunan limanlarına girişine 12 Ağustos 2021 itibarıyla müsaade edildiği bilgisi yayınlanmıştır.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Yunanistan’a havayolu ile yapacakları seyahatlerinde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır.
 • İpsala – Kipi ve Pazarkule – Kastanies hudut kapılarından Yunanistan’a giriş yapabilecek kişi sayısı her bir kapı için haftada maksimum 1500 kişi ile sınırlandırılmıştır.
 • Türkiye Cumhuriyeti limanları ile Ege adaları arasındaki tarifeli deniz seferlerine yönelik kısıtlamalar sürdürülmektedir.
 • Ülkemiz limanlarından çıkacak özel gezi teknelerinin belirli şartlar dahilinde Yunan limanlarına girişine 12 Ağustos 2021 itibarıyla müsaade edilmektedir. Buna ilişkin ayrıntılı düzenlemeler aşağıdadır.

Türkiye’den Yunanistan’a Seyahat Ederken Girişte Aranan Şartlar

Ülkemizden Yunanistan’a seyahat edecek kişilerin, seyahat vasıtasından bağımsız olarak, Yunanistan’a girişle ilgili Yunan makamlarınca açıklanan diğer gerekli koşulları da karşılamaları beklenmektedir:

 • Seyahat öncesinde  https://travel.gov.gr/#/ internet sitesi üzerinden Passenger Locator Form (PLF-Yolcu Tespit Formu) doldurulması (Yunanistan’a giriş yapılacak tarih ile hudut kapısına ilişkin bilgiler başta olmak üzere formun doğru şekilde ve eksiksiz olarak doldurulması giriş sürecinde sorun yaşanmaması için elzemdir)
 • COVID-19 aşı sertifikası  (Pfizer/BionTech veya Sinovac): İkinci dozdan itibaren en az 14 gün geçmiş olması gerekmektedir veya
 • Son 72 saat içinde yapılmış PCR test sonucu veya
 • Son 48 saat içinde yapılmış hızlı antijen test sonucu veya
 • PCR/antijen test sonucu pozitif olan kişilere bulaş tespitinden 30 gün sonra verilen COVID-19 hastalık sertifikası (Bu belge veriliş tarihinden itibaren 180 gün geçerlidir) ibrazı zorunludur.

Aşı sertifikası veya test sonuçlarının yetkili bir sağlık kuruluşu tarafından, kişilerin pasaportta kayıtlı kimlik bilgilerini de içerecek şekilde hazırlanması gerekmekte olup, Yunanca, İngilizce, Fransızca Almanca, İtalyanca, İspanyolca veya Rusça dillerindeki belgeler kabul edilmektedir. Söz konusu belgelerin baskısı alınarak fiziki olarak ibrazı gerekmektedir.

Yunanistan’a gelen yolculara, sağlık algoritması temelinde yapılacak örnekleme usulüne göre, PCR veya rapid test tıbbi laboratuvar kontrolüne tabi tutulmaları mümkündür.

Özel gezi teknelerine ilişkin düzenlemeler

Bayrağından bağımsız olarak Türkiye’den gelen gezi teknelerinin, yukarıdaki koşulları karşılamaları beklenmektedir. Geminin Yunan limanlarına varışına ve yolcuların inmesine, istinasız olarak kaptan, mürettebat ve tüm yolcuların yukarıda bahsekonu evraklara sahip olmaları durumunda izin verilir. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen özel gezi tekneleri yolcuları ilk Yunan limanına vardıklarına COVID-19 için zorunlu PCR veya rapid test laboratuvar muayenesine tabi tutulurlar. Testlerin sonuçları açıklanıncaya kadar yolcular teknede beklerler. Bunlardan, COVID-19 koronavirüs test sonucu pozitif çıkanlar on (10) gün zorunlu karantinaya tabi tutulacaklardır.

COVID-19 koronavirüs pozitif teşhis konulmuş kişilerle yakın temasta bulunanlar aynı gün veya ertesi gün ülkelerine aşağıdaki koşullar altında geri dönme imkânına sahiptir:

 • Yirmi dört (24) saat içinde ağız veya burun kanalları vasıtasıyla alınan örnekle PCR metodu veya hızlı antijen testiyle (rapid test) yapılacak iki ayrı testin sonucunun negatif olması
 • Yolculukları sırasında N95 tipi maske kullanılması

Türkiye’den gelecek özel gezi teknelerinin, Yunanistan’a ilk giriş yapabilecekleri limanlar aşağıda sunulmuştur:

 • Kavala, Midilli (Lesvos), Sakız (Chios), Sisam (Samos) adası Vathi ve Pithagoras limanları, Limni (Limnos) adası Mirina limanı, İleriye (Leros) adası Agia Marina limanı, Sömbeki (Simi), Kelemez (Kalimnos), Batnaz (Patmos) adası Skala limanı ve İstanköy (Kos) ile Rodos adalarının turistik limanları.

Gemi kaptanları/yöneticileri geminin ilk Yunan limanına varışından en az altı (6) saat önce yetkili Liman Müdürlüğüne, gemide bulunanların aşılama veya negatif PCR ve rapid testi veya hastalık sertifikası hakkında bilgi vermekle yükümlüdür.

Yolcuların Yunanistan’a girişi için gerekli belgelerin, gemi yolcuları tarafından, bu amaca özel olarak görevlendirilmiş ilgili liman işletme ve idare kurumları personeline ve gerektiğinde yetkili Liman Müdürlüğü personeline ibrazı zorunludur.

Öngörülen diğer cezai yaptırımlara halel getirmeksizin, yukarıda kayıtlı hükümleri ihlal edenlere yetkili Liman Müdürlüğünce 5000 Avro idari para cezası uygulanır.

Gemi kaptanları, işletmeciler, armatörler, idareciler, mürettebat ve diğer tüm sorumluların gemiye binişlerde, yolculuk sırasında, karaya çıkışlarda, limanlarda, koylarda veya sahillerde demirledikleri sırada Yunanistan Denizcilik ve Ada Politikası Bakanlığı’nın internet sitesinde (https://www.ynanp.gr/el/) yayımlanmış bulunan COVID-19 salgını kısıtlayıcı önlemlerinin ve COVID-19 koronavirüs önleme ve tedavi kılavuzlarının hükümlerine uymakla yükümlüdürler. Bunların ihlali durumunda, her bir ihlal için yolcular ve mürettebata 500 Avro, gemi sahibi/armatör/idareci/kaptan ve yöneticilere 1000 Avro idari para cezası uygulanır.

Özel gezi teknelerinin ve ticari gemilerin bayrak ve taşıma kapasitesinden bağımsız olarak Yunan limanlarına azami 49 yolcuyla gelmeleri mümkündür.

Yolcu sayısı,

 • 12 yolcu taşıma kapasitesine sahip gemiler için tam kapasiteyle,
 • 12 yolcudan fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip gemiler için ise, 12 yolcuya ilaveten, 12 yolcunun üstündeki ek kapasitelerinin azami %80’ine kadar yolcuyla sınırlandırılmıştır.
 • 10 ile 15 kamaraya sahip gemiler 1 adet kamarayı, 15 ve üzeri kamaraya sahip gemiler 2 kamarayı boş bırakmakla yükümlüdürler
 • Teknelerde yolcular arasında asgari 1,5 metre sosyal mesafeye dikkat edilmesi zorunludur.

Yunanistan haricindeki AB ülkeleri vatandaşları ile AB ülkelerinde resmi ikamet sahibi kişilerin (ikamet sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dâhil), İtalya, Arnavutluk, KuzeyMakedonya ve Bulgaristan üzerinden gelerek, Yunanistan’dan transit geçişle Türkiye’ye gitmeleri mümkündür (Türkiye’ye giriş yapmadan son 72 saat içinde https://register.health.gov.tr  internet sitesi üzerinden “Türkiye’ye Giriş Formu” doldurulması gerekmektedir).

Türkiye’den AB ülkelerine karayoluyla seyahat edecek AB ülkeleri vatandaşları ile Yunanistan ve AB ülkelerinde resmi ikamet sahibi kişilerin (Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil), İpsala veya Pazarkule hudut kapımızdan Yunanistan’a giriş yapmaları veya Yunanistan’dan transit geçişleri aynı şekilde mümkündür. (Transit geçişten öncesinde https://travel.gov.gr/#/  internet sitesi üzerinden PLF formu doldurulması ve yukarıda kayıtlı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir.)

Türk pasaportuyla seyahat etmeyecek vatandaşların, hamili bulundukları pasaportların Yunanistan’a seyahatlerde tabi olduğu kısıtlamalar hakkında ilgili ülkenin Yunanistan’daki diplomatik ve konsüler temsilciliklerinden veya Yunanistan’ın anılan ülkelerdeki temsilciliklerinden seyahatlerinden makul bir süre önce güncel bilgi alarak seyahatlerini planlamaları önem taşımaktadır.

Yunanistan Seyahat Rehberi

Binlerce yıllık tarihe ve doğa harikasına ev sahipliği yapan Yunanistan; muhteşem coğrafyası ile göz kamaştırıyor. Özenle korunmuş tarihi yapıları, göz alıcı katedralleri, geleneksel kent pazarları ve eşsiz doğası ile yıl boyunca ziyaretçi akınına uğrayan Yunanistan’da gezecek görecek çok yer, keşfedecek çok şey var.

“Yunanistan’da nereler gezilmeli, görülmeli? En keyifli Yunan Adaları” hepsi sizler için hazırladığımız Yunanistan Seyahat Rehberi’nde… Yunanistan Seyahat Rehberine buradan ulaşabilirsiniz.

COVID-19 tedbirleri kapsamında ülkelerin giriş kuralları, ülkelerin resmi mercileri tarafından günlük veya anlık olarak değiştirilebilmektedir.

Seyahat etmek istediğiniz destinasyona ilişkin bilgi ve sorularınız için:

Travel@julesverne.com.tr

Vize ile ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için: 

Vize.Bolumu@julesverne.com.tr

JULES VERNE GEZİLER

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  Mesajınız kapsamında bizlere iletmiş olduğunuz veriler arasında; ırk, etnik köken, siyasi
  düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika
  üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  biyometrik ve genetik verilerin bulunmadığından emin olmanızı rica ederiz.
  *Doldurulması zorunlu alanlar
  Bilgi güvenliğiniz bizim için önemli, o yüzden %100 gizlilik sunuyoruz.

  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

  Onay vermiş olmanız halinde kişisel verileriniz ABH Turizm Temsilcilik ve Ticaret A.Ş.- (JULES VERNE BUSINESS MICE TRAVEL) tarafından;

  Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.