İspanya Seyahatleri Başladı! İspanya Seyahat Prosedürleri

09 Haziran 2021

İspanya’da Sınırlar 7 Haziran’dan İtibaren Covid-19 Aşısı Olan Herkese Açıldı!

7 Haziran 2021 tarihinden itibaren, 2 doz Covid-19 Aşı süreci en az 14 gün önce tamamlanmış, geçerli vizesi olan kişiler İSPANYA‘ya serbest giriş yapabileceklerdir.

Türkiye’den İspanya’ya seyahat ediyorum, girişte aranan şartlar nelerdir?

AŞI BELGESİ İLE:

7 Haziran’dan itibaren Türkiye’den İspanya’ya girişlerde,  Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları tarafından, aşılanma sürecini tamamlamak için gereken,  son uygulanan aşı dozundan 14 gün sonra  düzenlenmiş  bir aşı belgesi ile girişine izin verilecektir . Kabul edilen aşılar, Avrupa İlaç Ajansı’nın onayladıkları veya Dünya Sağlık Örgütünün acil kullanım onayını alanlar olacaktır. Şu anda ilgili  aşıları üreten firmalar Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson&Johnson, Sinovac ve Sinopharm’dır.

İspanyolca, İngilizce, Fransızca  veya Almanca  düzenlenecek Aşı Belgesinde Olması Gereken Bilgiler:

 • Aşı belgesi hamilinin Adı ve Soyadı
 • Aşı tarihi, alınan son doz tarihi belirtilecektir
 • Uygulanan aşı türü
 • Uygulanan doz sayısı / gerekli tüm dozlar
 • Belgeyi düzenleyen ülke
 • Aşı belgesini düzenleyen kurum bilgileri

Belgeler İspanyolca, İngilizce, Fransızca  veya Almanca  düzenlenmelidir.  Belgenin bu dillerde düzenlenememesi halinde, belge, resmi bir kurum tarafından yapılmış İspanyolca’ya çevirisi ile birlikte sunulmalıdır.

6 Yaş Üstü Çocuk ve Gençler İçin Negatif Sonuçlu PCR Testi

Aşılanmış yetişkinler eşliğinde seyahat eden 6 yaşından küçük çocuklar herhangi bir özel gereklilik olmaksızın İspanya’ya girebilirler. Aşılanmış yetişkinler eşliğinde 6 ila 16 yaş arasındaki çocuklar, kendi aşı belgelerini veya negatif tanı testi belgesini veya iyileşme belgesini ibraz etmelidir.

AŞI BELGESİ OLMAKSIZIN:

Aşı belgeniz yok ise, şimdiye kadar olduğu gibi, İspanya’ya girişinize ancak aşağıda belirtilen istisnai durumlarda izin verilecektir:

 • Avrupa Birliği, Schengen üye ülkeleri, Andorra, Monaco, Vatikan veya San Marino’da oturum izni olanlar ve o ülkeye gittiklerini belgeleyenler
 • Üye Devlet veya Schengen ülkesi  tarafından verilmiş uzun dönem oturum vizesi olanlar ve o ülkeye gidenler.
 • Çalışmak için giden veya çalışmaları tamamlandıktan sonra dönen sağlık araştırmacıları dahil olmak üzere, sağlık çalışanları ve yaşlı bakım profesyonelleri.
 • Taşımacılık personeli, denizciler ve havayolu taşımacılığı faaliyetlerini sürdüren havayolları personeli.
 • Görevleri kapsamında Diplomatik, konsolosluk, uluslararası örgüt, askeri, sivil koruma ve insani örgüt personeli
 • Üye Devlet veya Schengen ülkesinde öğrenim gören ve uzun dönem kalış vizesi veya izni olan ve öğrenim alacakları ülkeye giden ve ülkeye girişleri akademik takvim dahilinde veya önceki 15 gün içerisinde olan öğrenciler.  Varış ülkeleri İspanya olması ve kalış süreleri 90 güne kadar olması halinde, öğrenimlerini, ilgili idari birimde kayıtlı,  İspanya’da onaylı bir merkezde alacaklarını  ve bu tam zamanlı ve devam zorunluluğu olan program akabinde  bir diploma veya sertifika alacaklarını belgelendirmelidirler.
 • İspanya’da gerçekleştirilen üst düzey spor etkinliklerine katılanlar da dahil olmak üzere, çalışması şart olan ve ertelenemeyen veya uzaktan yürütülemeyen yüksek vasıflı işçiler. Bu koşullar belgelendirmelidir.
 • Usulüne uygun olarak belgelendirilmiş zorunlu ailevi nedenlerle seyahat eden kişiler.
 • Mücbir sebep veya ihtiyaç nedenlerini belgeleyen veya insani nedenlerle girişine izin verilen kişiler.
 • Doğrudan o ülkeden gelmeleri veya listede bulunan diğer ülkelerden transit etmeleri veya listede bulunmayan ülkelerin havalimanlarında yalnızca uluslararası transit yapmaları halinde, ekli listede yer alan üçüncü ülkelerde ikamet edenler. Çin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi (ÖİB) ve Makao ÖİB’de ikamet edenler için mütekabiliyetin doğrulanması gerekmektedir.

Ayrıca, aşağıdaki iki sertifikadan birini sağlamanız gerekir:

Teşhis sertifikası:  İspanya’ya varıştan önceki 48 saat içerisinde düzenlenmiş  Negatif PCR testi veya benzeri (NAAT tipi) veya Avrupa Komisyonu ortak listesinde yer alanlardan negatif antijen testi Europea (https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices#form_content) ve aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Belge sahibinin  Adı ve Soyadı
 • Örnek alım tarihi
 • Yapılan test türü.
 • Belgeyi düzenleyen ülke.

İyileşme belgesi (hastalığın geçirildiğine dair kanıt):pozitif sonuçlu NAAT tipi ilk teşhis testinin (PCR, TMA, LAMP ve benzeri) yapılmasından en az 11 gün sonra  yetkili mercii veya tıbbi kuruluş tarafından düzenlenmelidir. Sertifikanın geçerliliği, numunenin alındığı tarihten itibaren 180 gün içinde sona erecektir. En az aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Belge sahibinin  Adı ve Soyadı
 • SARS-CoV-2 pozitif  teşhisli testin örnek alım tarihi.
 • Yapılan NAAT test türü.
 • Belgeyi düzenleyen ülke.

Sertifikalar İspanyolca, İngilizce, Fransızca veya Almanca olarak düzenlenmelidir. Belgenin bu dillerde düzenlenememesi halinde, belge, resmi bir kurum tarafından yapılmış İspanyolca’ya çevirisi ile birlikte sunulmalıdır.

Hangi belge veya formları doldurmam gerekir? (QR Kod Zorunluluğu)

İspanya’ya hava veya deniz yoluyla gelen, transit yolcular ve 6 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere tüm yolcular, seyahatlerine başlamadan önce www.spth.gob.es  web sayfasından veya Spain Travel Health app üzerinde bir sağlık kontrol formu doldurmalıdır. Form doldurulunca, sistem otomatik olarak kişiselleştirilmiş bir QR kodu oluşturur.  Bu QR kodunu, yolcunun biniş yapmadan  önce taşıma şirketine ve ayrıca İspanya’ya giriş noktasındaki sağlık kontrollerine sunması gerekir.

Varıştaki sağlık kontrolleri nelerdir?

Temassız termometreler veya termal görüntüleme kameraları aracılığıyla sıcaklık ölçümü içerecektir; yolcuların sağlık durumu hakkındaki  belgeler incelenir ve yolcuların fiziki durumunun görsel bir değerlendirmesi yapılır. AB COVID Dijital Sertifikası olan ve riskli sayılmayan ülkelerden (hem Avrupa hem de üçüncü ülkeler) gelen yolcular, QR FAST CONTROL kodu alırlar ve bunun sayesinde, ne biniş ne de varıştaki sağlık kontrolünde belge göstermeleri gerekmeyeceği için, daha hızlı bir şekilde sağlık kontrolünden geçebilirler.

Bir yolcuda COVID-19  olabileceğine dair bilgi veya şüphe olması halinde,  sevk ve takibi için Özerk Toplulukların sağlık hizmetleriyle kurulan iletişim protokolleri etkinleştirilecektir.

COVID-19 tedbirleri kapsamında ülkelerin giriş kuralları, ülkelerin resmi mercileri tarafından günlük veya anlık olarak değiştirilebilmektedir.

Seyahat etmek istediğiniz destinasyona ilişkin bilgi ve sorularınız için: travel@julesverne.com.tr

Vize ile ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için: Vize.Bolumu@julesverne.com.tr

JULES VERNE GEZİLER

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

  Mesajınız kapsamında bizlere iletmiş olduğunuz veriler arasında; ırk, etnik köken, siyasi
  düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika
  üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler,
  biyometrik ve genetik verilerin bulunmadığından emin olmanızı rica ederiz.
  *Doldurulması zorunlu alanlar
  Bilgi güvenliğiniz bizim için önemli, o yüzden %100 gizlilik sunuyoruz.

  Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

  Onay vermiş olmanız halinde kişisel verileriniz ABH Turizm Temsilcilik ve Ticaret A.Ş.- (JULES VERNE BUSINESS MICE TRAVEL) tarafından;

  Ürün ve hizmetlerimizin sizlerin beğenilerinize, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; analiz, segmentasyon veya hedefleme çalışmalarının yürütülmesi; size özel ürün veya hizmet tekliflerinin, yeni ürün duyurularının, kampanyaların, promosyonların sunumu ile diğer pazarlama aktivitelerinin yürütülmesi; anket ve müşteri memnuniyet ölçümü çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda sizlerle elektronik yollarla iletişime geçilmesi amaçları ile işlenebilecek ve amaçlar doğrultusunda hizmet aldığımız üçüncü kişi tedarikçilerimizle paylaşılabilecektir.